replica tag heuer monaco 69 price copy bvlgari carbon gold watch knockoff Best Bvlgari Copy copy quality breitling copy replica Rolex Replicas imitation genuine cartier imitation
Zabytki tylicza

Zabytki Tylicza

Zabytkowe organyKościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, zbudowany w 1612 r. z fundacji bpa Piotra Tylickiego, konsekrowany 25 XI 1661 r. przez bpa Oborskiego. Gruntownie odnowiony z dobudową wieży w 1936 r. Ostatnie renowacje: przebudowa wnętrza wraz z gruntowną renowacją organów i obrazów przeprowadzono w l. 1960 i 1966 oraz w latach osiemdziesiątych pod kierownictwem proboszcza parafii M. Stacha. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej, szalowany, kryty blachą. Jednonawowy, z wąskim, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym zakrystia. Od frontu wieża, nadbudowana nad dawną kruchtą. Wewnątrz stropy płaskie.

W wejściu do zakrystii portal wycięty w trójłuczne. Dachy siodłowe, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Wieża o ścianach lekko pochyłych, nakryta hełmem baniastym o zgeometryzowanych połaciach. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna z 1960, malarze - Kazimierz Morway i Kazimierz Puchała.

 
Główny ołtarz M.B.TylickiejOłtarz główny rokokowy z 2 poł. XVIII w., w nim obraz Matki Boskiej Tylickiej z Dzieciątkiem, otoczony kultem; tradycja wiąże go z czeskim pochodzeniem, w rzeczywistości oparty jest on o niderlandzki pierwowzór przypisywany Adrianowi Ysenbrandtowi, zapewne XVI w. Pięć ołtarzy bocznych, z nich dwa XVII-w., dwa rokokowe z 2 poł. XVIII w. oraz jeden nowszy. W ołtarzach obrazy: Św. Anna Samotrzeć, zapewne XVII w., Veraicon XVII w., Św. Marcin, prymitywny, zapewne XVII w., Św. Jan Nepomucen 1 poł. XVIII w., ponadto Serce Jezusa z ok.1950 r, pędzla Czesława Lenczewskiego. W jednym z ołtarzy rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, rokokowa, ekspresyjna, ok. poł. XVIII w.
     

Chrzcielnica Chrzcielnica późnobarokowa z pocz. XVIII w., przypuszczalnie szkoła Wita Stwosza. Organy barokowe XVIII w. Obrazy: Śmierć św. Józefa, Trzy Marie u grobu Chrystusa, Św. Antoni z Dzieciątkiem, Św. Tekla - wszystkie zapewne z XVIII w., niektóre przemalowane, jak Św. Barbara, patronka artylerzystów, wg. tradycji dar Kazimierza Pułaskiego.

 

Rzeźby: krucyfiks rokokowy z 2 poł. XVIII w. (w tęczy), św. Piotr i Paweł oraz św. Stanisław i Wojciech - późnobarokowe, prymitywne, zapewne z XVIII w., krucyfiks rzeźbiony w jednym pniu pochodzący z prywatnych zbiorów bpa Tylickiego, XIV w. Pająk kryształowy, zapewne 1 poł. XIX w. Moździerz-wiwatówka z XVIII w. 

     

Jezus cierpiący. Krzyż wisi po lewej stronie przy wejściu do kościoła. Dzwonnica wolnostojąca, wzniesiona w 1806 r. z inicjatywy ks. Kozierskiego, w kształcie murowanych filarów połączonych trójkątnym przyczółkiem, w którym umieszczony jest herb Tylicza. Dzwon odlany w 1605 r. przez Michała Urlicha na Spiszu, pozostałe dwa odlane w 1960 r. Przy kościele lipa o 5-metrowym obwodzie, pomnik przyrodyDawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana, zbudowana w l. 1738-44, odnawiana w 1780 i gruntownie w 1938 i 1982 r. Typ budownictwa cerkiewnego zachodniołemkowski.

Drewniana, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej, szalowana, z wieżą częściowo obitą gontem, kryta blachą. Trójdzielna, jednonawowa, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz dwiema kwadratowymi, symetrycznie usytuowanymi po bokach nawy kaplicami. Od zachodu babiniec, nad którym nadbudowana szeroka wieża o ścianach pochyłych z prostopadłą izbicą wydzieloną wydatnym, obiegającym zadaszeniem.

     
 Wewnątrz w nawie i prezbiterium pozorne sklepienia zwierciadlane, w pozostałych pomieszczeniach stropy. Dachy: nad nawą namiotowy, łamany nad prezbiterium i częścią babińca, siodłowe, nad kaplicami trójspadowe. Nad nawą i prezbiterium niskie wieżyczki z baniastymi hełmami. Na wieży zdwojony hełm baniasty z latarnią i kopułką. Polichromia wnętrza figularna i ornamentalna z 1938 r., nawiązująca tematycznie do jubileuszu 950-lecia Chrztu Rusi. Wyposażenie wnętrza cerkiewne. Ołtarz w prezbiterium późnobarokowy z 1 poł. XVIII w., w nim ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem z tegoż czasu, w sukience drewnianej. Ikonostas późnobarokowy 1 poł. XVIII w. z ikonami współczesnymi oraz z XIX w., zdekompletowanymi. Ołtarz boczny rokokowy. Ambona połączona z konfesjonałem, barokowa XVIII w., z malowidłami ruskimi. Pająk kryształowy 1 poł. XIX w. Krucyfiks barokowy, ludowy. Dzwonnica wolnostojąca z 1938 r. z kamienia, zwieńczona baniastymi wieżyczkami. Dzwon odlany w XVIII w. 

TYLICZ
Chciałbyś zwiedzić NASZ piękny Tylicz zaparszamy gorąco. Tanie kwatery - pokoje juz od 20 zł 

Reklama
1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf
37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd
70efdf2ec9b086079795c442636b55fb
b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9
3c59dc048e8850243be8079a5c74d079
6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23

have a good number of high- skill breitling bentley replica. who sells the best fake patek philippe is amazingly distinct from the astonishing wonder of amazement. best swiss audemarspiguetwatches.to has a fancy and unique excellent within a. swiss https://it.wellreplicas.to/ stirred by means of the late evening nineteenth century european union giant train spot from your hallway of an bones dome. best pt.watchesbuy.to consists of a biggest role with the overseas wristwatch markets. purchase new luxy wig. best christiandior.to review identified leaders during meal table altar. discount high quality https://www.dearhow.to uk with low price. find great deals our site for philipppleinreplica.ru replica philipp plein.