Rejestracja konta w serwisie

Ochrona danych osobowych

Udostępniane dane są chronione zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. www.tylicz.eu Jerzy Adamczyk (z siedzibą w Tyliczu, ul. Kazimierza Wielkiego 31A) jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy www.tylicz.eu Jerzy Adamczyk. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w tym również dla celów marketingowych, przez www.tylicz.eu Jerzy Adamczyk lub inny podmiot związany umowa z www.tylicz.eu Jerzy Adamczyk moich danych osobowych.

Odpowiedzialność za zawarte w powyższej informacje, ich aktualność i wiarygodność ponosi właściciel obiektu! -  Serwis www.tylicz.eu jako podmiot świadczący usługę hostingu ofert w Bazie noclegowej nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w powyższej ofercie informacje. Aby zgłosić naruszenie prawa napisz do nas www.tylicz.eu