Mega odkrycie - Mury Obronne w Tyliczu photo

Mega odkrycie - Mury Obronne w Tyliczu

 25 Styczeń 2023 News Tylicz

Tyliczu, najwyżej położone mury obronne w Polsce.  Mury Obronne

Tylickie mury obronne zostały wybudowane w 1363 r., podczas lokacji Miastka przez Króla Kazimierza Wielkiego, w czasie wielkiej ekspansji osadniczej. Lokacja miasta wraz z murami obronnymi miała za zadanie ochronę granicy polsko – węgierskiej. Podczas drugiej lokacji, która miała miejsce w 1612 r., biskup Piotr Tylicki wydał dekret, nakazujący w pierwszej kolejności sprzedaż działek w obrębie murów. Kolejnych informacji na ten temat dowiadujemy się z ksiąg notarialnych miasta, w których bardzo często wspomina się o murach obronnych, głównie podczas sprzedaży, przepisywania działek na spadkobierców oraz opisu granic działki. 

Koncerty w Pijalni Głównej photo

Koncerty w Pijalni Głównej

 20 Styczeń 2023 News Krynica

Planowane koncerty w Krynicy Zdrój 2023


XXI Międzynarodowego Konkursu Gitarowego i Festiwalu Muzyki Gitarowej w Krynicy Zdroju photo

XXI Międzynarodowego Konkursu Gitarowego i Festiwalu Muzyki Gitarowej w Krynicy Zdroju

 29 Listopad 2022 News Krynica

XXI Międzynarodowego Konkursu Gitarowego i Festiwalu Muzyki Gitarowej w Krynicy Zdroju

Biuro XXI Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza W Krynicy Zdroju

Master Ski oficjalne otwarcie 2023 photo

Master Ski oficjalne otwarcie 2023

 22 Listopad 2022 News Tylicz

Master ski rusza. Zapraszamy na tylickie stoki narciarskie 2023 r.

4 Beskidzki Festiwal Podróżników photo

4 Beskidzki Festiwal Podróżników

 25 Sierpień 2022 News Krynica

Czy propozycje nie do odrzucenia istnieją?