Regulamin serwisu tylicz.eu

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny www.tylicz.eu i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania

1. Charakter i cele witryny www.tylicz.eu

Witryna www.tylicz.eu jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi noclegowe w Polsce i zagranicy.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Osoba, która pragnie dodać do bazy swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny www.tylicz.eu są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny.

Rejestrując się w witrynie www.tylicz.eu:

 • zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
 • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
 • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.


4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich.

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Serwis www.tylicz.eu  zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywność użytkownik w w witrynie, przesyłanie materiałów.

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

 • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 • nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 • nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;


Zgadzasz się, aby wydawca witryny www.tylicz.eu miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich.

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie www.tylicz.eu prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji.

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę www.tylicz.eu taką jaka jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny www.tylicz.eu tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

 • Wydawca witryny www.tylicz.eu nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 • Wydawca witryny www.tylicz.eu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie www.tylicz.eu oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.


8. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy.

W witrynie www.tylicz.eu są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny www.tylicz.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

9. Rozstrzyganie sporów.

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc
 • zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.


10. Zmiany regulaminu korzystania z witryny www.tylicz.eu

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu www.tylicz.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

11. Kasowanie i usuwanie obiektów z bazy www.tylicz.eu

Administrator serwisu www.tylicz.eu ma prawo usunąć lub częściowo skasować obiekt z bazy obiektów bez podania przyczyny. Zostaje on usunięty z bazy kwater widocznej dla przeglądającego, jednakże jest on w dalszym ciągu widoczny, z opisami, zdjęciami  jak również opiniami dla przeglądarek w celu pozycjonowania serwisu. W celu całkowitego skasowania należy wystosować odpowiedni e-mail do administratora.

12. Komentarze do podstron zamieszczonych www.tylicz.eu.

Administrator i serwisu www.tylicz.eu nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczonych komentarzy. Po wcześniejszej konsultacji z właścicielem podstrony komentarze mogą być modyfikowane lub usuwane z serwisu.

13. Płatności za zamieszczanie ofert w serwisie www.tylicz.eu 
obsługiwany jest przez Dotpay, Pay-Pal, Przelewy24. Regulamin usług i serwisów SMS
Usługa SMS dostępna w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi


TYLICZ
Chciałbyś zwiedzić NASZ piękny Tylicz zaparszamy gorąco. Tanie kwatery - pokoje juz od 20 zł 

Reklama
c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf
6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23
37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd
b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9