VeloKrynica - budowa uzdrowiskowej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy-Zdroju photo

VeloKrynica - budowa uzdrowiskowej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy-Zdroju

 4 Listopad 2020 News Krynica

Folder powstał w ramach realizacji projektu pn. "VeloKrynica - budowa uzdrowiskowej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy-Zdroju".

Celem projektu jest rozwijanie szlaków turystycznych w subregionach, które tworzyć będą jeszcze atrakcyjniejszą ofertę dla spędzania aktywnego wypoczynku, wędrówek pieszych i rowerowych, w otoczeniu cennych przyrodniczo zasobów.
Celem projektu jest także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów poruszających się po Krynicy-Zdroju i przemieszczających się pomiędzy małopolskimi uzdrowiskami oraz promocja turystyki aktywnej, w szczególności rowerowej. Realizacja zadania pozwoliła na wybudowanie i oznakowanie łącznie 12,06 km tras rowerowych. Po stronie Gminy Krynica-Zdrój wybudowano 3,89 km, 1,68 km poprowadzono po drodze o małym natężeniu ruchu, a 6,49 km oznakowano w granicach Gminy Muszyna.

Trasa VelaKrynica powstała w celu połączenia KrynicyZdroju z siecią rowerowych tras regionalnych, międzynarodowych Euro Vel o 11 oraz transgranicznych doliny Popradu.
 
Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu Bulwarów Dietla i ul. Pułaskiego, następnie trasa biegnie przez Deptak, Krynicę Dolną aż do Powroźnika - granicy z Gminą Muszyna. Na jej długości powstały: altana rekreacyjna z paleniskiem, zewnętrzna siłownia, toaleta samoobsługowa. Trasa została doposażona w ławki, kosze na śmieci i lampy solarne. Niewielkie średnie nachylenie wynoszące 2, 7% sprawia, że trasa nie jest wymagająca dla większości osób z niej korzystających, ponadto bezpieczna przez umiejscowienie na drogach o małym natężeniu ruchu oraz wydzielonych tylko dla rowerów. Prezentowany folder wraz z mapą pozwoli na zapoznanie się z opisem trasy i systemem powiazań z innymi trasami, a także informacjami o atrakcjach przyrodniczo - krajobrazowych i zabytkach w przebiegu i pobliżu trasy. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje będą źródłem inspiracji dla miłośników rowerów i aktywnego wypoczynku. Realizacja projektu współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

VeloKrynica mapa

Październik 2020
Autorzy zdjęć: A. Klimkowski, K. Rogoziński, D. Lisak

Galeria zdjęć z tego wydarzenia