Nowe chodniki w Tyliczu photo

Nowe chodniki w Tyliczu

 13 Styczeń 2019 News Tylicz

Okazało się, że w Urzędzie nie ma żadnych nowych projektów


Okazało się, że w Urzędzie nie ma żadnych nowych projektów budowy chodników w sołectwach poza już wybudowanymi. Na początku przyszłego roku zostanie wszczęta procedura projektowa dotycząca budowy kolejnych pięciu fragmentów chodników: w Bereście na drodze powiatowej, oraz dwóch 
fragmentów w Mochnaczce Wyżnej, jednego w Mochnaczce Niżnej i jednego w Tyliczu na drodze krajowej. 

Słowa Burmistrza Piotra Ryby -  nie wyobrażam sobie sytuacji jaka miała miejsce ostatnio, że projekt budowy chodnika nie obejmuje budowy zatok autobusowych, tak jak to miało miejsce przy szkole w Mochnaczce Wyżnej.